Psykososialt skolemiljø i Hitra kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor undersøkt om skolene jobber systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø, og om kommunen følger opp aktivitetsplikten i opplæringsloven. Revisor konkluderer med at skolene i stor grad jobber forebyggende, men med noe forbedringspotensial, og at aktivitetsplikten ikke er godt nok fulgt opp.

Last ned rapporter

Psykososialt skolemiljø i Hitra kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer