Psykososialt skolemiljø i Grane kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor undersøkt om Grane barne- og ungdomsskole jobber forebyggende for å sikre et trygt og godt skolemiljø, og om kommunen følger opp sin aktivitetsplikt. Revisor ser at skolen jobber forebyggende, men bør informere også ansatte utover det pedagogisk personale om varslingsplikten. Tilfeller av rapportert lærermobbing burde i større grad vært undersøkt da disse tilfellene skjerper kravet til aktivitetsplikten. Ved aktivitetsplaner bør kommunen påse at tiltak tilpasses den konkrete saken og at evalueringer av tiltak dokumenteres.

Last ned rapporter

Psykososialt skolemiljø i Grane kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer