Psykisk helse og rus i Flatanger kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen vurderer Flatanger kommunes forebyggende arbeid for barn og unge innen rus og psykisk helse.

Last ned rapporter

Psykisk helse og rus i Flatanger kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad