Personalarbeid i Leka kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har undersøkt om Leka kommune har tilrettelagt for god oppfølging av personalarbeid. Det handler om lederstøtte i personalarbeidet, der vi har sett på organisering, rutiner, opplæring og ressurser. Videre handler det om utøvelsen av personalansvaret.

Last ned rapporter

Personalarbeid i Leka kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim