Overganger og tverrfaglig samarbeid i Vevelstad kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt om kommunen bidrar til å sikre gode overganger mellom barnehage og skole. Vi konkluderer med at kommunen sørger for gode overganger, men at skriftlig rutine må oppdateres. Videre har vi undersøkt om barnehage og skole har et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid med PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Vi konkluderer med at samarbeidet for noen av tjenestene kan bli mer hensiktsmessig og forutsigbart. På systemnivå mangler kommunen rammer for tverrfaglig samarbeid.

Last ned rapporter

Overganger og tverrfaglig samarbeid i Vevelstad kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal