Orkland Energi AS for Orkland kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en eierskapskontoll av Orkland kommune sitt eierskap i Orkland Energi AS. Det er i tillegg gjennomført en forvaltningsrevisjon av Orkland Energi AS som er morselskap i et konsern. Forvaltningsrevisjonen har sett på selskapsomdannelser, transaksjoner mellom eier og selskapet, habilitet og rapportering i konsernet og til eier.

Last ned rapporter

Orkland Energi AS for Orkland kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer