Oppfølging av tjenester innen psykisk helse og rus

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon av tjenestetilbudet til personer med behov for tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. Prosjektet ble gjennomført i 2018 for Selbu kommunes kontrollutvalg.

Last ned rapporter

Oppfølging av tjenester innen psykisk helse og rus

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger