Omstilling i eldreomsorgen i Meråker kommune

Status

Avsluttet

status-3

Et budsjettkutt førte til omorganisering av tjenestene i Meråker. Vi har undersøkt om ansatte ble tilfredsstillende ivaretatt i omorganiseringsprosessen, og om kvaliteten på tjenestene til brukerne er ivaretatt.

Last ned rapporter

Omstilling i eldreomsorgen i Meråker kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer