Økonomistyring og økonomirapportering i Meråker kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi vurderer om Meråker kommune har tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging for å gi politisk nivå relevant økonomisk styringsinformasjon, noe revisor konkluderer at kommunen har. Når det gjelder rapportering av relevant økonomisk styringsinformasjon til politisk nivå, er den i hovedsak tilfredsstillende. Administrasjonen har forbedringspotensial når det gjelder intern kommunikasjon og samhandling mellom de ulike ledernivåene i kommunen.

Last ned rapporter

Økonomistyring og økonomirapportering i Meråker kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal