Økonomistyring i Leirfjord kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne rapporten undersøker vi om budsjett og budsjettprosessen er i tråd med lov- og regelverk og god faglig praksis, om kommunen har rutiner for økonomiske rapportering, om kommunen har økonomi- og
delegasjonsbestemmelser, og om ansatte med budsjettansvar har tilstrekkelig kunnskap om budsjettering og rapportering,

Last ned rapporter

Økonomistyring i Leirfjord kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim