Økonomistyring i investeringsprosjekter i Frøya kommune

Status

Avsluttet

status-3

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se om kommunen følger opp økonomistyringen i kommunens investeringsprosjekter. Vi undersøker om det er betryggende styring og kontroll av investeringsprosjekter, og om det er tilfredsstillende rutiner for avslutning av prosjekter.

Last ned rapporter

Økonomistyring i investeringsprosjekter i Frøya kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger