Økonomisk stønad til livsopphold i Ørland kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt regeletterlevelse i saksbehandling av søknader om økonomisk stønad til livsopphold, og hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar som arbeidsgiver overfor ansatte ved det lokale NAV-kontoret. Problemstillingen om kommunens ansvar som arbeidsgiver er avgrenset til tre underpunkt: opplæring av ansatte, tilstrekkelighet i personalressurser og ansattes sikkerhet i tjenesten.

Last ned rapporter

Økonomisk stønad til livsopphold i Ørland kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor
Trondheim