Økonomi- og kostnadsstyring i Melhus kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon om beregning av selvkost og økonomistyring av investeringsprosjekt.

Last ned rapporter

Økonomi- og kostnadsstyring i Melhus kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger