Offentlige anskaffelser i Meråker kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne rapporten undersøker vi om kommunen har kontrollrutiner som sikrer at regelverket om offentlige anskaffelser følges, og hvordan kommunen etterlever regelverket i utvalgte anskaffelser.

Last ned rapporter

Offentlige anskaffelser i Meråker kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger