Notat om Klettkrysset for Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

I forbindelse med forvaltningsrevisjon av Miljøpakken ble det gjennomført en undersøkelse av hva som skjedde i prosjektet Jaktøyen-Sentervegen, hvor det kort tid etter åpningen viste seg at den valgte løsningen for Klettkrysset ga trafikale problemer med kø og dårlig trafikksikkerhet.

Last ned rapporter

Notat om Klettkrysset for Trøndelag fylkeskommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer