Miljøpakken for Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Miljøpakken med utgangspunkt i Trøndelag fylkeskommune sin rolle i samarbeidet med Trondheim kommune og Statens vegvesen. Økonomi og styring i Miljøpakken er sentrale tema i forvaltningsrevisjonen.

Last ned rapporter

Miljøpakken for Trøndelag fylkeskommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer