Mål- og resultatstyring i Grong kommune

Status

Avsluttet

status-3

Formålet med prosjektet har vært å finne ut om kommunen har et mål- og resultatsystem som er egnet til å fremme en målrettet og effektiv tjenesteproduksjon. Revisjonen har undersøkt om politiske organer gis mulighet til å angi hvilken effekt de ønsker å oppnå med bevilgningene, om effektene måles, og om administrasjonen rapporterer om måloppnåelse.

Last ned rapporter

Mål- og resultatstyring i Grong kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor
Trondheim