Kvalitet ved helsetunet i Orkdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon hvor vi har undersøkt ulike elementer i kvaliteten i tjenesten ved helsetunet. Dette er undersøkt ved å se på lukking av avvik, drift opp imot regelverk og målsettinger for kvalitet, og medvirkning fra brukere og pårørende.

Last ned rapporter

Kvalitet ved helsetunet i Orkdal kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim