Kvalitet i skolen i Verdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

I forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Videre har vi undersøkt om spesialundervisningen gjennomføres i samsvar med enkeltvedtak og individuell opplæringsplan og om kommunen har rutiner som sikrer at elevene får forsvarlig spesialundervisning når lærer er fraværende. Vi konkluderer med at kommunen har områder med muligheter for forbedring, blant annet inkludering av en vurdering og vektlegging av barnets beste i enkeltvedtaket. Til slutt har vi undersøkt hvordan samarbeidet mellom skolene og PPT fungerer. Vi konkluderer med at de har et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid, men med muligheter for at PPT kan bli mer delaktig i det forebyggende arbeidet.

Last ned rapporter

Kvalitet i skolen i Verdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal