Kvalitet i institusjonstjenesten i Vega kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon i institusjonstjenesten ved Vega syke - og aldershjem. Den omhandler system for ledelse og kvalitetsforbedring, kapasitet og kompetanse.

Last ned rapporter

Kvalitet i institusjonstjenesten i Vega kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Line Johnsen Wirum

Forvaltningsrevisor
Sandnessjøen