Kvalitet i eldreomsorgen i Sømna kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt Norge SA har på oppdrag fra kontrollutvalget i Sømna kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av kvaliteten i eldreomsorgen i kommunen. Prosjektet er avgrenset til å gjelde eldreomsorg, og målgruppen for dette prosjektet er eldre over 67 år som enten har tilbud om opphold i sykehjem, botilbud med heldøgns omsorg, eller har vedtak om hjemmesykepleie.

Last ned rapporter

Kvalitet i eldreomsorgen i Sømna kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer