Kommunesammenslåing og organisasjonsendring i Nærøysund kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer samhandlingen mellom politisk og administrativt nivå og innad i kommuneadministrasjonen etter kommunesammenslåing.

Last ned rapporter

Kommunesammenslåing og organisasjonsendring i Nærøysund kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim