Kommunens oppfølging av arbeiderboligområdet Myra i Meråker kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor finner i undersøkelsen holdepunkter for at det er foretatt åtte tiltak som har medført arbeider i grunnen på Myra i perioden 1986-2020. Kunnskapen om setningsskader på boligene strekker seg tilbake til 1997, men kan ha vært en kjent problemstilling allerede på 70- og 80-tallet. Kommunen foretok ikke selv en kartlegging av konsekvensens ved å skifte ut /vidererføre dreneringen på Myra, men har støtte seg på antagelsen om at andre hadde gjort dette i forbindelse med tidligere arbeider.

Last ned rapporter

Kommunens oppfølging av arbeiderboligområdet Myra i Meråker kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer