Internkontroll i Orkland kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonsrapporten undersøker revisor om Orkland kommunes internkontroll er tilfredsstillende på overordnet nivå. Revisor finner et internkontrollsystem under oppbygging. Systemet har fortsatt mangler. På overordnet nivå har kommunen ikke tatt stilling til hvilke kontrollaktiviteter som bør gjennomføres. Kontrollene som blir gjennomført er i liten grad satt ut fra et risikoperspektiv.

Last ned rapporter

Internkontroll i Orkland kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal