Innherred Interkommunale Legevakt IKS for Verdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Innherred Interkommunale Legevakt IKS. Eierskapskontrollen tar for seg kommunens utøvelse av eierstyringen i selskapet.
Forvaltningsrevisjonen undersøker om legevakten har etablert et styringssystem som sikrer måloppnåelse og forsvarlig økonomisk drift. Revisjonen har også undersøkt om legevakten lykkes med rekruttering og beholde nødvendig kompetanse.

Det er gjennomført like undersøkelser for kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal.

Last ned rapporter

Innherred Interkommunale Legevakt IKS for Verdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim