Innbyggerkommunikasjon i Inderøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi kommunens kommunikasjon med innbyggerne, både med servicetorget og med enheten plan, landbruk og kommunalteknikk. Vi konkluderer med at organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicetorget og plan, landbruk og kommunalteknikk fremmer god service og veiledning. Vi konkluderer videre med at ansatte følger opp målsettinger og rutiner der de finnes, men at det er få konkretiserte målsettinger og rutiner på området. Til slutt konkluderer vi med at kommunen sikrer at henvendelser fra innbyggerne følges opp og besvares i samsvar med krav i forvaltningsloven gjennom å benytte system, rutiner og tydelig ansvarsfordeling, samt ha kompetente ansatte.

Last ned rapporter

Innbyggerkommunikasjon i Inderøy kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal