Informasjonssikkerhet i Namsos kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt hvordan Namsos kommune jobber med informasjonssikkerhet på strategisk nivå til mer operativt og forhold knyttet til personopplysninger er vektlagt. Forebyggende, oppdagende og korrigerende tiltak for informasjonssikkerhet er undersøkt. Det er en beskrivelse av ivaretakelsen av personopplysninger i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Last ned rapporter

Informasjonssikkerhet i Namsos kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer