Implementering av eldrestrategien i Oppdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi implementeringen av eldrestrategien i kommunen. Vi konkluderer med at kommunen i all hovedsak oppfyller målet i eldrestrategien om å bidra til at den enkelte får dekket sitt behov for trygghet, hjelp og verdighet. Kommunen er i all hovedsak i stand til å gi trygghet og forutsigbarhet ved overganger mellom tjenestene innad i kommunen. Det er noen forbedringspotensial i tjenesten, og revisor har utarbeidet fem anbefalinger.

Last ned rapporter

Implementering av eldrestrategien i Oppdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal