Hjemmetjenester for brukergruppen 0-66 år i Oppdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

I forvaltningsrevisjon om hjemmetjenester for brukergruppen 0-66 år, har vi sett på om det er tilstrekkelig kompetanse, ressurser og kapasitet til å dekke brukernes behov for tjenester.

Last ned rapporter

Hjemmetjenester for brukergruppen 0-66 år i Oppdal kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim