Helsetunet i Malvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer revisors undersøkelser knyttet til Malvik kommunes helsetun. Vi har undersøkt om utvalgte krav og målsettinger ivaretas innen følgende områder: medisinering, ernæring, kapasitet og kompetanse.

Last ned rapporter

Helsetunet i Malvik kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim