Helsehussaken i Herøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Kommunestyret i Herøy bestilte i mars 2019 en forvaltningsrevisjon i etterkant av utbygging av helsehus og omsorgsboliger i kommunen. Planlegging og utbygging gikk over flere år og har vært en vanskelig sak for Herøy kommune. Utbyggingssaken endte i retten og kommunen ble dømt i to rettsinstanser for å ha gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Saken har vært mye omtalt i media. Kommunestyret ønsket en forvaltningsrevisjon for å få svar på noen flere spørsmål enn det som kom fram av rettssakene. Kommunestyret ønsket svar på følgende problemstilling: Har det vært betryggende styring og kontroll i Herøy kommunes investeringsprosjekt «Helsehus og omsorgsbolig»?

Last ned rapporter

Helsehussaken i Herøy kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Line Johnsen Wirum

Forvaltningsrevisor
Sandnessjøen

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim