Heldøgns eldreomsorg i Brønnøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt Norge SA har på oppdrag fra kontrollutvalget i Brønnøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av kvaliteten i eldreomsorgen i kommunen. Prosjektet er avgrenset til å gjelde eldreomsorg, innenfor heldøgns omsorg i sykehjem og omsorgsboliger.

Last ned rapporter

Heldøgns eldreomsorg i Brønnøy kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal