Geoteknikk i Overhalla kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjon med tema geoteknikk ser på kommunens ansvarsområder som er i berøring med faren for kvikkleireskred. Rapporten tar for seg faren for kvikkleirekred i samfunnssikkerhetsarbeidet, arealplanlegging og byggesak.

Last ned rapporter

Geoteknikk i Overhalla kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer