Generell eierstyring i Meråker kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer Meråker kommunes generelle eierstyring. Konklusjonen er at eierskapsmeldingen er et godt grunnlag for god eierstyring, men at den mangler informasjon om flere selskap. Revisor trekker fram folkevalgtopplæringen om eierstyring, som ser ut til å ha vært et grundig og godt opplegg. Kommunen har svakheter i rapportering og oppfølging av sine eierskap, men er i en prosess der dette kan bli bedre.

Last ned rapporter

Generell eierstyring i Meråker kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad