Generell eierstyring i Holtålen kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har undersøkt Holtålen kommunes generelle eierstyring, samt kommunens oppfølging av prinsipper for eierskap og anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Ålen Aktivum. Vi konkluderer med at kommunen har mangler i sine system og rutiner som skal sikre folkevalgt styring og kontroll over eierinteressene. Kommunens prinsipper for eierskap har blitt fulgt opp, men det er et forbedringspotensial i å formalisere og skriftliggjøre kommunens praksis. Kommunen har kun delvis fulgt opp anbefalingene fra forrige eierskapskontroll.

Last ned rapporter

Generell eierstyring i Holtålen kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal