Generell eierskapskontroll i Nærøysund kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en generell eierskapskontroll i Nærøysund kommune. Her undersøker vi hvordan kommunen på et overordnet nivå utøver eierstyringen i sine selskaper. Vi konkluderer med at Nærøysund kommune i liten grad er i samsvar med krav og anbefalinger, og har gitt kommunen 9 anbefalinger.

Last ned rapporter

Generell eierskapskontroll i Nærøysund kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer