Fosen brann- og redningstjeneste for Åfjord kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten omhandler kommunens eierstyring av selskapet og om selskapet følger opp utvalgte bestemmelser knyttet til lov, økonomi og internkontroll.

Last ned rapporter

Fosen brann- og redningstjeneste for Åfjord kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad