Forvaltningsrevisjon i Abakus AS for Røros kommune

Status

Avsluttet

status-3

Abakus leverer innkjøpstjenester til eierkommunene. Formålet med undesøkelsen var å finne ut om kommunene er fornøyde med tjenestene, om selskapsforvaltningen er underlagt betryggende kontroll, og om samhandlingen med kommunene fungerer tilfredsstillende.

Last ned rapporter

Forvaltningsrevisjon i Abakus AS for Røros kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger