Forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS

Status

Avsluttet

status-3

Undersøkelsen består av en forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS. Den omhandler hvordan selskapet ivaretar akuttoppgaver ved skadested, forebyggende brannarbeid, håndterer akutt forurensning og sikrer opplæring og rekrutering av ansatte.

Last ned rapporter

Forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger