Folkehelse i Snåsa kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon for å vurdere om Snåsa kommune har etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Last ned rapporter

Folkehelse i Snåsa kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim