Etterlevelse av bemanningsnorm i Stjørdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne undersøkelsen belyser lærertettheten i Stjørdal kommune. Som grunnlag brukes kommunens GSI-rapportering. Revisors vurdering er at kommunen i all hovedsak møter tilhørende lovkrav. Det finnes unntak, men det varierer fra år til år hvilke skoler i kommunen som ikke når kravet.

Last ned rapporter

Etterlevelse av bemanningsnorm i Stjørdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer