Ernæring i omsorgstjenesten i Steinkjer kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har undersøkt om ernæringstilbudet er i tråd med utvalgte krav og målsettinger. Prosjektet er avgrenset til å gjelde brukere ved Steinkjer sykehjem, Rønninggården og Fergeland bofellesskap, samt mottakere av middagsmat innen hjemmetjenesten.

Last ned rapporter

Ernæring i omsorgstjenesten i Steinkjer kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal