Eldreomsorg i Orkland kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt helse- og omsorgstjenester til eldre på institusjon i Orkland kommune. Revisors overordnede konklusjon er at Orkland kommune har tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring ved institusjonene og at helse- og omsorgstilbudet til eldre ved sykehjem i det store og hele er i tråd med regelverk og faglige anbefalinger. Revisor har noen merknader knyttet til legemiddelhåndtering.

Last ned rapporter

Eldreomsorg i Orkland kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal