Eierstyring i Midtre Gauldal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Temaet for rapporten er kommunens generelle eierstyring. Revisjonen har undersøkt om det er etablert system og rutiner som sikrer folkevalgt styring med eierinteressene. Det er rettet søkelys mot hvilken informasjon kommunestyret får tilgang til, og om forholdene blir lagt til rette for bevissthet rundt eierinteressene. I tillegg er det undersøkt om kommunens egne retningslinjer for eierstyring har blitt fulgt opp.

Last ned rapporter

Eierstyring i Midtre Gauldal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad