Eierstyring av Brannvesenet Midt IKS for Snåsa kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge har undersøkt hvordan Snåsa kommune utøver eierskapet i Brannvesenet Midt IKS i samsvar med kommunestyrets vedtak og relevante normer for aktiv eierstyring.

Last ned rapporter

Eierstyring av Brannvesenet Midt IKS for Snåsa kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger