Eierstyring av Brannvesenet Midt IKS for Inderøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge har undersøkt hvordan Inderøy kommune utøver eierskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i samsvar med kommunestyrets vedtak og relevante normer for aktiv eierstyring.

Last ned rapporter

Eierstyring av Brannvesenet Midt IKS for Inderøy kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger