Eierskapskontroll Frøya kommune

Status

Avsluttet

status-3

Det er i 2018 gjennomført en eierskapskontroll hvor vi undersøker Frøya kommunes systemer og praksis for eierstyring av de selskaper kommunen har eierinteresser i.

Last ned rapporter

Eierskapskontroll Frøya kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger