Eierskapskontroll i Søndre Helgeland Miljøverk IKS og Helgeland Industrier AS, for Vefsn kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne rapporten undersøker vi Vefsn kommunes utøvelse av eierskapet i Søndre Helgeland Miljøverk IKS og Helgeland Industrier AS.

Last ned rapporter

Eierskapskontroll i Søndre Helgeland Miljøverk IKS og Helgeland Industrier AS, for Vefsn kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim