Eiendomsforvaltning i Oppdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Undersøkelsen omfatter en forvaltningsrevisjon om kommunens eiendomsforvaltning hvor arbeidet knyttet til målsettinger, tilstandsvurderinger, kompetanse og ansvar, rapportering og vedlikeholdsbehov er vurdert. Videre har vi sett på mugg- og soppskader ved BOAS og vurdert disse i et systemperspektiv

Last ned rapporter

Eiendomsforvaltning i Oppdal kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal