Eiendomsforvaltning i Inderøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne rapporten ser vi på om kommunen har etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger.

Last ned rapporter

Eiendomsforvaltning i Inderøy kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger